ERDU PROIEKTUA-ARRETA SOZIOSANITARIOA

ERDU proiektu komunitario espezializatua da, gertutasuneko arreta soziosanitariokoa, eta arreta darama hartzailea dagoen tokira (unitate mugikorra); beraz, zubi-lanak egiten ditu sistema sozial eta sanitarioetara.

Hartzaileak:

  • Bazterketa- edo arrisku-egoera larrian dauden pertsonak, osasun mentaleko edo mendekotasuneko arazoak dituztenak, baliabideak eskuratzeko eta horiei heltzeko arazo larriak dituztenak (administrazio-kontuak, zailtasun pertsonalak, harremantzekoak, isolamendukoak eta abarrekoak direla medio).
  • Urrunduak edo baliabideak eskuratzeko eta horiei heltzeko zailtasun handiak dituztenak.
  • Bazterketa-egoeran edo hura jasateko arrisku larrian daudenak.

ZER ESKAINTZEN DUGU:

Esku hartzeko programa proaktiboa, mugikortasun eta malgutasun handikoak:

· Hezkuntzako, psikologiako eta osasuneko esku-hartzea jarduera indibidualen eta taldekoen bidez:

· Lotura osasun- eta gizarte-sistemekin (laguntza baliabideei, koordinazioa, bitartekaritza, eratorpena, jarraipena)