• 2022

  2022

  Aholkularitzako arlo berria konfiguratu zen gure ezagutzaren garrantzia nabarmentzeko.

  Etorkintza Elkargoak bere gain hartu zuen UNAD EUSKADI elkarte berriaren presidentetza.

  Andrés Aya Goñi hitzarmen berria, komunitateari laguntzea azpimarratzeko.

 • 2021

  2021

  2020-2024 «Elkar Eginez» aitormena ibilbide profesionalari Euskadiko mendekotasunen esparruan. Osasun Saila.

  2021 Elkartasun sariak. BBK-Deia.

  2020. Aipamen berezia jardunbide onari, mendekotasunen esparruan Euskadin, ERDU proiektuan. Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila. Brontzezko aitormena Kudeaketa Aurreratuari-Euskalit.

  Genero-ikuspegia, esaldi eta gogoeta bat baino, esku hartzeko lerro estrategiko bat bihurtu zen, Elkargoaren zerbitzu guztietan garatu beharrekoa.

  Eraldaketa digitaleko planak ezarri zituen barne-hobekuntzarako ekintza gehienak, errealitate berrietara egokitzeko eta gure arreta eta eraginkortasuna hobetzeko.

  2016-2020 plan estrategikoa ebaluatzea. 2022-2025 Plan Estrategiko berria onartzea, helburu estrategiko berriekin, etorkizunerako helburu estrategiko berriekin eta gure interes talde guztien partaidetzarekin.

  Proiektu pilotua Aizun: Tailer afektibo-sexuala

  Indarkeria matxistak zauritu ditzakeen emakumeei laguntzeko taldeen esku-hartzea egonkortu zen, Nerabeentzako arreta-zentroan.

  Emakumeentzako proiektu pilotua Kortezubiko egoitzan; emakumeentzako tratamendu esklusiboa eta tratamendu mistoaren alderdi positiboak konbinatuz.

  Eguneko arretako zerbitzu berria Busturialdeko Mankomunitatean gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertsonentzat.

  Aholkularitzako ekintzak areagotzea: Enkarterriko Mankomunitateko mendekotasunen tokiko plana, Leioako mendekotasunen tokiko plana, Goiz antzemateko eta prebenitzeko gidaliburua, Indarkeria matxista prebenitzeko gidaliburua, aholkularitza erakundeei eta profesionalei arlo teorikoan, mendekotasunen programetan eta kudeaketa-sistemetan.

 • 2020

  2020

  Covid-19 pandemia-egoeran, premiaz egokitzea datuetara, analisira eta behar berrien baloraziora.

  Arreta digitala eta lineako arretaren estrategia berrietara egokitzea.

  Biztanle guztiak barne hartzeko prebentzio-programa eta -proiektu berriak: Jokoak eta lineako beste material batzuk, bideoak, blogak… (piztu ahotsa, yoka, patxadaz, educaplay…).

  ERDU proiektua, mendekotasunaren esparruan Euskadik dituen erronka berriei ekiteko. Jeiki Fundazioarekin, Gizakia Fundazioarekin eta Agipad-ekin batera.

  Eon proiektua, konfinatuta dauden pertsonei arreta emateko eta laguntzeko. Covid19 dela medio, isolamendu prebentiboan dauden pertsonen behar soziosanitarioei arreta.

  Elikadurako oinarrizko beharrei arreta emateko proiektua Kortezubin.

  Elkargoaren antolamendu-egitura berria.

 • 2019

  2019

  «KEMENDUZ» proiektua aurkeztu genuen. Proiektu horren helburua zen aholkularitza ematea arriskuko egoeran zeuden emakumeekin lan egiten zuten profesionalei, bai eta emakume horiekin zuzenean lan egitea ere, hainbat laguntza talderen bidez.

  Korrikan parte hartu genuen.

  Aizuk esku hartzeko beste ildo bat ireki zuen: «Entzuting», Barakaldoko hezkuntza-zentroetan arriskuko egoeran zeuden adingabeei laguntzeko eta bideratzeko.

  Hernaniko gazteen jokabide arriskutsuen azterketa.

  Etorkintza Elkargoak bere gain hartu zuen UNAD EUSKADI elkartearen batzordekidetasuna.

  BIDEAN eta ZEUBIDE proiektuei ekin genien: gizarte-zaurgarritasun egoeran zauden pertsonentzako proiektu bereziak, Lanbidek finantzatuta (Eusko Jaurlaritza).

  Kortezubiko «Casa de las Manzanas» moldatzea.

 • 2018

  2018

  Bilboko Konpartsekin lankidetzan aritzea jai-gunean arriskuak saihesteko kanpainan.

  Elkargoaren 33 urteak ospatzea: «Etorkintza 30 urte eta gehiago: mendekotasunak, komunitatearen ikuspegia».

 • 2016

  2016-2020 plan estrategikoa onartu genuen.

 • 2015

  Gizarte-inklusiorako proiektua osatu zen brontzezko A eguneko zentro gisa, Kudeaketa Aurreratua-Euskalit 2015ri dagokionez.

  Esku-hartze komunitarioaren ereduaren alde jo genuen.

  «Atajos» izeneko gidaliburu didaktikoa diseinatzea UNADekin batera. Hegan proiektua, ekintzailetza eta mentoretza.

  Merezi proiektua emakume gazteentzat.

  Partekatu proiektua, gazteek parte hartzeko prozesuak. Esku hartzea teknologia berrien bidez (Jokover, Arduratu, Cyberiaenea).

  Emozioak kudeatzeko proiektuak (Baretuz).

 • 2014

  Berrikuntza-arlo berria.

  Jasangarritasun-analisia eta arlo estrategikoak hautematea.

  Pertsonen jasangarritasunaren alde jotzea proiektu partekatu gisa, taldeak osatzea eta parte hartzeko eredua aldatzea.

 • 2012

  2012

  Organigrama aldatzea harreman-sistema batengatik, ahalmenak aztertzea eta barne-mugikortasunaren eta -balioaniztasunaren alde jotzea.

 • 2011

  Pertsonetan oinarritutako kudeaketa-ereduaren alde jotzea argi eta garbi, helburu estrategikoak antzematea, plan estrategikoak finkatzea eta kudeaketa-unitateen arabera kudeatzea.

 • 2010

  Garapenerako plan indibidualak ezartzea.

  Mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei arreta emateko unitate pribatua irekitzea.

  Profesionalei aholkularitza emateko lineako prebentzio-plataforma sortzea.

  Gune berria makumeengan ardaztutako prestakuntza- eta enplegu-arloan. Kudeaketa-unitate berria..

   

 • 2008

  2008

  Prestakuntza- eta enplegu-arloa sortzea Kortezubiko Komunitate Terapeutikoan. Lanbideren ikastaroak.

  Lehen plan estrategiko bateratua, kanpoko aholkularitza-erakunde batekin lankidetzan.

 • 2005

  Udalaren kontratuak handitzea, proiektu eta udal berriak.

  Prebentzio-programa handitzea eta informazio-guneak eta hezkuntzako esku-hartzea gehitzea ikastetxeetako jolastokian.

  Tratamendu anbulatorioaren zerbitzuak fisikoki bateratzea (nerabeak eta helduak).

  «Yo, adolescente joven» (Ni, nerabe gaztea) gidaliburua argitaratzea.

  Parte-hartzea eta hurbiltzea sustatzeko estrategia berriak abian jartzea, ikastetxeko jolastokiko informazio-guneen bitartez, familientzako prebentzio komunitarioaren programaren barruan.

  Baliabide irekian esku hartzeko programa zabaltzea Bermeora eta Getxora.

 • 2000

  Arriskuko egoeran dauden nerabeentzako zuzeneko arretako zentroa.

  Lankidetza-hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiko gizarteratze-programarako.

  Baliabide irekiko prebentzio selektiboko proiektuak zabaltzea (Enkarterriak, Lea Artibai…).

  Familientzako «Eskolatik Etxera» aldizkariaren lehen edizioa.

  Inesi hezkuntza-programa editatzea.

  Nerabeek arriskuak kudeatzeko tailerrak garatu ziren hezkuntzaren esparruan eta beste batzuetan.

  Gazteguneetako eta aisialdirako espazioetako prebentzio selektiboaren proiektua hastea.

  Kalitatea kudeatzearen alde jotzea. Lantalde berriak sortu ziren, prozesuen kudeaketa aurrera eraman zezaten.

 • 1997

  Droga-mendekotasunik ez duten arriskuko biztanleekin esku hartzen hastea, eta osasun mentaleko arazoak dituzten biztanleekin. Mendekotasunetatik bereizitako arreta-gune berria.

  Gazte kontsumitzaileekin baliabide irekian esku hartzeko proiektua sortu zen. (Barakaldo…)

 • 1996

  Ikastetxeetan bigarren mailako prebentzio-proiektua sortu zen, eta emakumeentzako egoitzetan esku hartzen hasi zen. Erdiko helburuen programa eta metadonaren bidez mantentzeko programa hasi ziren.

 • 1995

  «Etorkintza Elkargoan artatutako paziente talde baten mendekotasun-arazoak eta -larritasunaren prebalentziaren azterketaren ikerketa» aurkeztea, Drogen Plan Nazionalak diruz lagunduta.

 • 1994

  Prestakuntzako eta gizarteratzeko politikak abian jartzea.

  Pertsonei arreta emateko ereduaren alde jotzea, drogen-mendekotasunaren prebentziotik eta tratamendutik.

 • 1992

  Prebentzioaren marko teorikoa berrikusi zen, eta eskola-programaren definizio teorikoa eta estrategikoa egin zen, hezkuntzako erreforma berrira egokitzeko eta informazio-estrategiak prestakuntza-estrategia bihurtzeko. Familiarik gabeko pazienteei tratamenduak hastea eta paziente judizialentzako arreta normalizatzea.

  Familiarik gabeko pazienteei tratamenduak hastea eta paziente judizialentzako arreta normalizatzea.

 • 1990

  Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Etorkintza Elkargoaren arteko hitzarmena.

  Paradigma aldatzea prebentzioan: informazio-kanpainak aldatu ziren prebentzio komunitarioaren estrategiarekin: Komunitatea arduratzea eta aholkularitza eta gaikuntza ematea bitartekari sozialei.

 • 1987

  Drogen mendekotasuneko lehen udal-batzordeetan parte hartzea (Leioa, Ugao-Miraballes…).

 • 1986

  Kortezubiko bainuetxe zaharra Komunitate Terapeutiko bihurtu zen.

 • 1985

  Zentro anbulatorioa irekitzea San Frantzisko kalean.

  Osasunaren lehen festa Bilboko erakustazokan.

 • 1984

  1984

  Etorkintza Elkargoa osatzea abenduan.