NERABEEKIN ETA BEREN FAMILIEKIN ESKU HARTZEKO ZENTROA

Gertuko tratua eskaintzen dugu, artatzen ditugun pertsonenganako eta beren zailtasunekiko errespetuan eta enpatian oinarrituta.

Jokabide arriskutsuak dituzten nerabeak eta gazteak artatzen ditugu, harremanen, familiaren, gizartearen eta ikastetxearen arloetan zailtasunak dituztelako.

Erantzun orokorrak eta integrala ematen diegu nerabeen zaurgarritasun-egoera bereziei. Aro hura gatazkatsua da berez, eta jokabide arazotsuak gehitzen zaizkio, haurtzarotik eratorrita batzuetan edo nerabezarokoak berezkoak. Horiek prozesu hori blokeatu, murriztu eta kaltetu eta egoera arriskutsuak eragin ahal dituzte.
Besteak beste, familian bertan edo ikastetxean jokabide arriskutsuak, psikopatologiak, drogen kontsumoa edo bestelako jokabide arazotsuak dituzten seme-alaben familiei zuzentzen gara.
Ebaluazioa, diagnostikoa eta tratamendua eskaintzen dugu, eta ezaugarri pertsonaletara eta familierratara egokitutako esku-hartzeak eskaintzen ditugu.
Gure estrategiak oinarritzen dira esku-hartze psikoterapeutikoan eta hezkuntzakoan, indibidualean, familiarrean eta taldekoan.
Nerabeak, gazteak (12 eta 21 urtea bitartean) eta beren familiak artatzen ditugu.

Contacto

Ponte en contacto con nosotros usando el siguiente formulario