XEDEA

Irabazi asmorik gabeko elkargo pribatua gara, erabilera publikotzat jo ziguten eta proiektuari ekin genion 1984an. Gaur egun, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko eta beren eskubide unibertsalak defendatzeko lan egiten dugu mendekotasunen, osasun mentalaren eta gizarte-zaurgarritasunaren alorretan:

Prebentzioaren, asistentziaren eta gizarteratzearen bidez

Zeharkako ikuspegiarekin eta zerbitzu pertsonalizatu integralarekin eta berritzailearekin

Gure lana partekatuz beste entitate, administrazio, enpresa eta profesionalen sarearekin.

Talde profesionalarekin, honako bereizgarriak dituenarekin: laneko etika, adituak, sortzaileak, proaktiboak eta gizartearekiko konprometituak.

IKUSPEGIA

Euskadin erreferentziazko erakundea izatea mendekotasunen, osasun mentalaren eta gizarte-zaurgarritasunaren esparruetako pertsonen bizi-kalitatea hobetzen, hauen bidez:

– Gure zerbitzuen (prebentziokoak, asistentziakoak eta gizarteratzekoak) eskaintza integrala eta berritzailea, gizartearen beharrei arreta ematean eta aukera berriekiko pentsamolde irekia izatean oinarritzen dena.

– Bezeroak eta beren eskubideak bideratzea, arreta-zentro gisa.

– Ezagutza partekatua eta partaidetzakoa.

– Gure taldearen jardun ona, gizartearekiko konpromisoa eta etika profesionala komunitatea eraldatzeko metodologiarekin.

– Kudeaketa-eredu eraginkorra, gardena, balioaniztuna eta partekatua, emaitzei esker, aukera ematen duena gure interes taldeak garatzeko eta suspertzeko.

BEZEROARENTZAKO AHOLKULARITZA

Pertsonak (bezeroak, erabiltzaileak, pazienteak) arretaren erdigunean jartzen ditugu eta erantzunak kokatzen ditugu esku hartzeko ereduen erdigunean.

ELKARTASUNA ETA KONPROMISOA GIZARTEAREKIN:

Gizartera bideratzea, arreta ematen diogu haren bilakaerari: aldaketak, eskakizunak eta bat-bateko beharrak; moldatzeko konpromiso etiko eta solidarioarekin.

PROFESIONALTASUNA ETA ZUZENDARITZA PARTEKATUA

Xedearekin bat egiten duten eta konprometitua dauden pertsonen taldea. Lana egiten du oso-osorik eta zeharka, diziplina anitzetik, modu indibidualizatu partekatutik eta beste zentro, instituzio eta erakunde batzuekin elkarlanean.

BERRIKUNTZA

Sormena eta balioa eranstea gure proiektuetan. Irmotasunez nabarmentzen dugu helburuak betetzea, erantzun berritzaileak eta jasangarriak eskainiz.

ESTRATEGIA

Previous slide
Next slide