Familia

INFORMAZIO-PILDORAK ETA SENTSIBILIZAZIOKOAK

Informazio-diptikoak dira eta osasuna sustatzeko eta mendekotasunak prebenitzeko gaiekin lotuta daude. Familiei zuzentzen zaizkie hezkuntza-zentroetako sare sozialen edo udaleko prebentzio-zerbitzuen bidez. Egungo gaiei buruzko diptikoak dira, familientzako interesgarriak, eta familiaren esparruan jarduteko jarraibideak dituzte. 

Topaketak eskaintzen dizkiegu familiei, esperientziak, seme-alabak hezteari buruzko zalantzak eta gai interesgarriak partekatzeko: teknologien erabilera familietan, zirrarak kudeatzea, gauez lehen aldiz irtetea, seme-alabekin drogak kontsumitzea, hezkuntza afektiboa eta sexuala, etxerako lanak eta etxeko lanak kudeatzea, etab.

FAMILIENTZAKO PRESTAKUNTZA- ETA LAGUNTZA-TOPAKETAK: «HEZTEN»

FAMILIENTZAKO ORIENTAZIO- ETA ARRETA-ZERBITZUA

Aholkularitza, orientazioa eta arreta ematen diegu seme-alaben egoera eta jokabide arriskutsuei erantzuteko blokeatuta dauden familiei.

Lineako gune horrek seme-alaba nerabeak dituzten familiak babesten ditu, eta seme-alabek bultzatzen ditu gaitasun pertsonalak, jarrerak, balioak eta bizi-estiloak garatu ditzaten, jokabide arazotsuetatik babestu daitezen.

ARDURATU