- 1994

Prestakuntzako eta gizarteratzeko politikak abian jartzea.

Pertsonei arreta emateko ereduaren alde jotzea, drogen-mendekotasunaren prebentziotik eta tratamendutik.