- 2000

Arriskuko egoeran dauden nerabeentzako zuzeneko arretako zentroa.

Lankidetza-hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiko gizarteratze-programarako.

Baliabide irekiko prebentzio selektiboko proiektuak zabaltzea (Enkarterriak, Lea Artibai…).

Familientzako «Eskolatik Etxera» aldizkariaren lehen edizioa.

Inesi hezkuntza-programa editatzea.

Nerabeek arriskuak kudeatzeko tailerrak garatu ziren hezkuntzaren esparruan eta beste batzuetan.

Gazteguneetako eta aisialdirako espazioetako prebentzio selektiboaren proiektua hastea.

Kalitatea kudeatzearen alde jotzea. Lantalde berriak sortu ziren, prozesuen kudeaketa aurrera eraman zezaten.