- 2005

Udalaren kontratuak handitzea, proiektu eta udal berriak.

Prebentzio-programa handitzea eta informazio-guneak eta hezkuntzako esku-hartzea gehitzea ikastetxeetako jolastokian.

Tratamendu anbulatorioaren zerbitzuak fisikoki bateratzea (nerabeak eta helduak).

«Yo, adolescente joven» (Ni, nerabe gaztea) gidaliburua argitaratzea.

Parte-hartzea eta hurbiltzea sustatzeko estrategia berriak abian jartzea, ikastetxeko jolastokiko informazio-guneen bitartez, familientzako prebentzio komunitarioaren programaren barruan.

Baliabide irekian esku hartzeko programa zabaltzea Bermeora eta Getxora.