- 2011

Pertsonetan oinarritutako kudeaketa-ereduaren alde jotzea argi eta garbi, helburu estrategikoak antzematea, plan estrategikoak finkatzea eta kudeaketa-unitateen arabera kudeatzea.