2012 - 2012

Organigrama aldatzea harreman-sistema batengatik, ahalmenak aztertzea eta barne-mugikortasunaren eta -balioaniztasunaren alde jotzea.