- 2015

Gizarte-inklusiorako proiektua osatu zen brontzezko A eguneko zentro gisa, Kudeaketa Aurreratua-Euskalit 2015ri dagokionez.

Esku-hartze komunitarioaren ereduaren alde jo genuen.

«Atajos» izeneko gidaliburu didaktikoa diseinatzea UNADekin batera. Hegan proiektua, ekintzailetza eta mentoretza.

Merezi proiektua emakume gazteentzat.

Partekatu proiektua, gazteek parte hartzeko prozesuak. Esku hartzea teknologia berrien bidez (Jokover, Arduratu, Cyberiaenea).

Emozioak kudeatzeko proiektuak (Baretuz).