- 2014

Berrikuntza-arlo berria.

Jasangarritasun-analisia eta arlo estrategikoak hautematea.

Pertsonen jasangarritasunaren alde jotzea proiektu partekatu gisa, taldeak osatzea eta parte hartzeko eredua aldatzea.